Paarisuhe kui valik maises ja vaimses

Partnerid on suhte alguses nagu kaks sakiliste ja teravate servadega kivi, mis asetatakse ühte suletud anumasse. Seejärel rappub ja loksub see purk järjepidevalt 20-30 aastat. Kui purk viimaks avada, leiame seest siledaks poleeritud kivid. 

Paarisuhe puudutab varem või hiljem iga täiskasvanud inimest. Sellegipoolest on kaasaegsele ühiskonnale iseloomulik üksikute inimeste arvu järjepidev kasv enamikes lääneriikides. 2019.a. statistika andmetel elas Eestis alla 65-aastasest inimestest 23,7% üksinda. 2009. aastal oli selliseid leibkondi 18,9%.

Üksinda elamine on üha sagedamini teadlik valik, kuid kahtlemata on iga inimese lugu ja valik isiklik. Kasvutendentse on võimalik märgata ka abielude arvu vähenemises ja lahutuste sagenemises, kusjuures see statistika ei käsitle registreerimata paarisuhteid.

Eeltoodule vaatamata on inimene loodud sotsiaalseks olendiks ja hingeigatsus viib otsima kaaslast, kellega oma kogemusi ja elu jagada. Olenemata sõprade arvukusest, võib igaüks end siiski aegajalt üksikuna tunda.

Seda ka paarisuhtes ja perekonna keskel elades. Kaasaegsed teoreetilised käsitlused ja erinevad uuringud on viidanud sellele, et nii üksikute inimeste arvu kasvu, kui paarisuhete ebastabiilsuse üheks põhjuseks võib olla see, et inimestel on üha enam erinevaid võimalusi keskenduda enda heaolule ja isiklikule arengule. Miski ega keegi pole piisavalt väärtuslik, et piirata omaenese vabadust.

Lähenedes teemale joogalikust perspektiivist avaneb veel mitmeid tasandeid, mis võimaldavad mõista, miks on kaks inimest omavahel kokku saanud või on hoopiski tehtud valik käia oma eluteed üksikuna. Keegi ei sünni siia maailma nö puhta lehena, vaid on toonud kaasa palju lõpetamata lugusid ja suhteid varasematest hingekogemustest. Seda on sageli lihtsam teadvustada vaadeldes kõrvalt teisi inimesi ja nende suhteid, kuid oma isiklike suhete mõistmine ja tasakaalustamine pakub märksa enam väljakutseid. See, et suhe ei toimi või elatakse üksikuna justkui mitte omal valikul, puudutab väga sügavalt igaüht, kes tunneb rahulolematust oma suhete kvaliteediga.

Abielu/paarisuhe kui kõrgeim jooga

Hiljuti lugesin üht inspireerivat käsitlust abielust, mida võib siinkohal laiendada kõigile pikaajalistele paarisuhetele. Kujutle, kuidas partnerid on suhte alguses nagu kaks sakiliste ja teravate servadega kivi, mis asetatakse ühte suletud anumasse. Seejärel rappub ja loksub see purk järjepidevalt 20-30 aastat. Kui purk avada, leiad sealt siledad poleeritud kivid. Kuigi tulemus on kaunis ja harmooniline, ei ole see olnud mugav teekond. Võib isegi väita, et see kogemus põhjustab rohkem kui kerget ebamugavust! Enamik suhteid teevad läbi mitmed olulised transformatsioonid. Kõige selle juures on toetav meeles pidada, et iga väljakutse, mida teise inimesega ühist teed käies kogeda, on suur kingitus, mis võimaldab hingena areneda. Ega asjata pole abielu nimetatud kõrgeimaks joogaks! Paarisuhe on kui eluaegne kriya, mis nõuab toimimiseks pühendumist. Suhted aga on muutunud pinnapealsemaks ja elu kiirteel ei osata sageli märgata ei enese ega kaaslase vajadusi.

Hingel ei ole ootusi, ego on see, kes haavub, võtab isiklikult ja soovib lahkuda, sest teine ei mõista või lihtsalt ei pühendu piisavalt! On loomulik, et igas suhtes on omad kriisid, nii nagu ka isiklikus arengus. Paarisuhtes saavad isiklikud kogemused duubeldatud ning kriis loob alati võimaluse liikuda peale positiivset sooritust nö järgmisele tasandile. Valides lahkuda, valitakse enamasti klassikursuse kordamine, küll uue kaaslase ja uue suhtega, kuid õppetunnid sellest ei muutu. Muidugi on eluteel ka suhteid, mis ei ole loodud püsima. Selle mõistmine vajab teadlikkust ning tugevat neutraalset meelt. Iga inimene on oma valikutes vaba ja suhete puhul on niisama oluline hoida teadlikkust, et iga inimese sünniõigus on olla õnnelik ning ennast kahjustavates või ohustavates suhetes kannatamine ei ole pühendumine.

Ole ise muutus, mida maailmas/suhtes näha soovid

Vaid neutraalsuses on võimalik mõista, et igasugune soov teises inimeses midagi muuta tuleneb taaskord ego tahtmistest. Ja isegi kui me väga soovime leida teisi põhjendusi, on paarisuhtes enamike erimeelsuste taustaks soov partnerit muuta.

Mahatma Gandhi on öelnud, et ole ise see muutus, mida maailmas näha soovid. Sama kehtib ka meid ümbritsevate suhete puhul ehk alati on võimalik võtta midagi ette enda suhtumisega olukorda. Joogidena on meil valikus kasutada kundalini jooga tehnikaid ja tööriistu, mis võimaldavad avada südant, arendada neutraalset meelt, mis toetavad oskust jääda keskmesse ning pühenduda. Kui Sa nüüd küsid, et kuigi ma praktiseerin, tervendan, pühendun… kuid ikkagi suhe ei toimi, partner ei muutu või ma pole siiani kohanud kaaslast, keda enese kõrvale igatsen… Jaa, need kõik on enamasti ego- ja meelemängud, maya loorid, mis loovad asjatuid ootusi ja panevad vastanduma, loovad kannatust ja viivad olemuse tuumast kaugemale. Elu toimub siin ja praegu ning ikka ja jälle on vaja luua teadlikkust, et esmalt saab ja tuleb pühenduda autentsele suhtele iseendaga. Teekond õnnele saab alguse pühendumisest, eelkõige pühendumisest oma hingele.

Südamesse lõdvestumise tarkus

Kuigi emotsioonid on osa inimkogemusest ja kõik tunded on vajalikud ning sobivad, tasub igaühel vaadata peeglisse ja tunnetada, mis on see, mis muudab Sind reaktiivseks. Millised olukorrad ja inimesed on need õpetajad, mis põhjustavad ebamugavust ja mida on soov vältida?

Erilist teadlikkust oma emotsioonidest vajab naine, kuna ta on välisest pidevalt mõjutatud ning kaosesse nihkumine võib toimuda sekundi murdosa vältel. Naise emotsioonid on midagi sellist, mis on mehe jaoks mõistetamatu kui hiina keel ja mille vallandumine on tihti ka naisele endale ootamatu.

Ja siin on koht, kus kogeda, mida loob teekond nabast südamesse. Tugevus ja kaastunne, shakti ja bhakti, prana ja apana segunemine – polaarsused, mis toovad kokku ja loovad harmoonia mees- ja naisenergias. Südame avamine ja südames elamise vajadus saab suhete kontekstis olulise tähenduse mõistmaks, et isetu ja pühendunud suhe teise inimesega saab alguse enese hingekogemuste tervendamisest ja andestamisest, et sellised valikud on tehtud.

Suhteteemade keerdkäikudes on väestav tuletada meelde, et seal, kus on Armastus, ei ole küsimusi. Ehk kui meel vaikib, keha lõdvestub ja südames on rahu, siis ongi Armastuse aeg. Ükski suhe või selle puudumine ei tee kedagi täiuslikuks, piisavaks, õnnelikuks, terviklikuks… Iga inimene on oma põhiolemuselt terviklik ja iga elukäik on unikaalne kingitus meile kõigile!

Praktikasoovitused suhete tervendamiseks ja tasakaalustamiseks:

Sadhana, isiklik ja grupisadhana – https://www.3ho.org/3ho-lifestyle/authentic-relationships/yogi-bhajan-love/relationship-savers

Kirtan Kriya https://www.3ho.org/3ho-lifestyle/health-and-healing/kirtan-kriya-sa-ta-na-ma-meditation                                      

Mantra for Love: Sopurkh https://www.3ho.org/kundalini-yoga/shabad-guru/mantra-love-sopurkh

Healing the Wounds of Love https://www.3ho.org/3ho-lifestyle/authentic-relationships/yogi-bhajan-lecture-love/healing-wounds-love

Venus Kriyas https://www.3ho.org/kundalini-yoga/kriya/practice-guidelines/how-practice-venus-kriyas

A Meditation for Couples: Long Ek Ong Kar’s https://www.3ho.org/articles/kundalini-yoga-meditation-couples

Nishan Priya Kaur
Eesti Kundalini Jooga Õpetajate Ühing
avalikud suhted